KravMaga

Det er ikke bare fotball som gjelder her i gården – våre to barn trener også selvforsvar – i form av KravMaga.

Krav Maga er en Israelsk selvforsvarsgren. Det stammer fra tiden da staten Israel ble dannet og var nærkampprogrammet til de Israelske styrkene.

Israel fikk ikke ha skytevåpen i begynnelsen – så det lå et svært høyt fokus på ubevepnet nærkamp, som har formet Krav Maga til den sporten det i dag er. Krav Maga er hebraisk og betyr kontaktkamp.

Krav Maga Junior, som våre barn trener (eldstegutten har trent siden 6årsalderen og frøkena vår starter til høsten når hun begynner i første klasse) er ikke det samme som Krav Maga for voksne.

Systemet er tilpasset barn og ungdommer i de forskjellige alderstrinnene både med tanke på pedagogikk og ikke minst innhold. Barn og ungdommer har forskjellige problemer enn voksne, som ofte går på emner som mobbing, motorisk utvikling, det å tørre å si fra, selvtillit, utvikling av gruppetilhørighet, det å sette seg et mål og jobbe målbevisst mot det. Hos Krav Maga er instruktørene spesialutdannet for å jobbe med barn innen systemet, og det er instruktører som ønsker å jobbe med barn og finner det givende. Krav Maga Norge har en streng kontroll på både hvem som får undervise og hva de underviser.

Avhengig av alderstrinn så er timene fra 30-60 minutter. De inkluderer alltid øvelser for å bygge koordinasjon, styrke og utholdenhet. De inkluderer alltid en eller flere aspekter innen selvforsvar og bevisstgjøring innen sikkerhet som frigjøringer fra grep, forsvar mot slag og spark og forståelse på hva som er rett og galt i handlinger utført både av barn og voksne. Og ikke minst skal det være morsomt å trene.

I motsetning til voksengruppene bruker flere av barne- og ungdomsgruppene belter på treningen. Dette gir barna et mål å strekke seg mot og viser at hardt arbeid og innsats lønner seg. Mål og verdier vi føler er viktig å gi til våre barn.  Treningen og fysisk aktivitet har vist seg å gi en smitteeffekt på hardt og godt arbeid som bedre karakterer på skolen. 

I dag kan man trene Krav Maga Junior i følgende klubber: BBGym Bodø, KMA Oslo, BBGym Oslo, Urban Fighter Oslo.

Les om Krav Maga på sidene til Krav Maga Norge eller BB Gym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *